16.10.2019
Kategorie: PR

Jak zařídit autolakovnu snadno a rychle?

Některé obory mají slibnou perspektivu. Máme být konkrétní? Stačí se projít po nejbližším parkovišti a zaměřit se na stav karoserií zaparkovaných vozidel. Jen málokteré auto má lak ve stoprocentním stavu, zánovní nevyjímaje. Dveře autolakoven se proto netrhnou a situace se nezmění ani v budoucnu. Napadlo vás, že do oboru skočíte rovnýma nohama, ale netušíte, co takové podnikání obnáší? Připravili jsme pro vás stručný návod s nejdůležitějšími informacemi.

Kdo může autolakovnu provozovat?

Provozovatelem autolakovny může být právnická osoba (např. s.r.o.) nebo fyzická osoba – podnikatel. Vyřízení živnostenského oprávnění je záležitostí jednoho dne. Jedná se o volnou živnost (jako předmět podnikání zvolte „Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství“), která není podmíněna dosažením odborného vzdělání. Podmínkami pro získání živnostenského oprávnění jsou pouze plnoletost, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu.

Předpokladem úspěchu je znalost oboru a kvalitní vybavení

Provozovatel autolakovny, byť je o služby značný zájem, se automaticky milionářem nestane. Úspěch je podmíněn dobrou orientací v oboru, podnikatelskými předpoklady a kvalifikovanou pracovní silou. Vzhledem k nedostatku autolakýrníků je důležité poskytnout potenciálním zájemcům odpovídající platové podmínky. A samozřejmě pracoviště vybavit moderní technikou.

Mezi základní vybavení autolakoven patří lakovací kabiny, míchací boxy, odsávací stěny, vstupní a výstupní agregáty, přípravné pracoviště a sušící kabiny. Z finančního hlediska jde o náročnější investici, řádově ve statisících až milionech korun (v závislosti na kapacitě autolakovny).

Nezařizujte to, co nemusíte

Samotné zařizování autolakovny logicky nespočívá pouze v pořízení lakovací kabiny a dalšího příslušenství – neobejdete se bez projektové dokumentace, příslušných povolení a v případě nedostatku vlastních zdrojů bez výhodného financování. Pokud se obrátíte na profesionálního dodavatele vybavení autolakoven, nemusíte být sami ani na související záležitosti. Více se dozvíte na NaverBrno.cz.

Byl pro vás článek zajímavý? Sdílejte jej přátelům: